JÓGAPROŽITKU.CZ

Kalendář akcí Jóga prožitku:

připravujeme...

Čaj s terapeutkou

Občas se hodí promluvit si s terapeutkou...

Sejeme se ve skupince max. 5 lidí nad zajímavými tématy a pohovoříme, jak se v daném tématu vyvíjet a dospívat... ZPĚT

* Upozorňuji čtenáře webu, že veškeré texty na stránkách jogaprozitku.cz, se věnují pouze nevědecké, alternativní formě přírodní terapie a léčitelství.
V podání alternativních - státem ani vědci neuznaných - „terapeutů“. Proto informace na webu nevnímejte jako objektivní a vědecky podloženou pravdu! Alternativní terapie, přírodní produkty a byliny (podle české legislativy) ničemu nepomáhají a nemají žádný významný dopad na fyzické či psychické zdraví člověka. Všechny zavádějící informace jsou řádně označeny hvězdičkou (*), aby náhodou nedošlo k nechtěnému ovlivňování informacemi o tom, že přírodní a alternativní formy terapie, mohly být jakkoliv člověku prospěšné.